Banner

Maliyyə

Türkiyə Mərkəzi Bankı məcburi ehtiyat normasının faizlərini aşağı düşürdü.

Türkiyə Mərkəzi Bankı məcburi ehtiyat normasının faizlərini aşağı düşürdü. | FED.az
10:08 13 Avq 2018

Türkiyə Mərkəzi Bankı məcburi ehtiyat normasının faizlərini endiri. FED.az  xəbər verir ki, Türkiyə Mərkəzi Bankı (TCMB) tərəfindən verilən açıqlamaya görə, Türk lirəsi məcburi ehtiyat norması nisbətləri bütün müddətlər üzrə 250 faiz bəndi endirilib.
 
Xarici valyutadakı öhdəliklər üçün məcburi ehtiyat nisbətləri 400 bənd aşağı salınıb.
 

Xarici valyuta ilə öhdəliklər

Məcburi ehtiyat norması

Yeni məcburi ehtiyat norması

1 ilə qədər (1 il daxil)

% 24

% 20

2 ilə qədər (2 il daxil)

% 19

% 15

3 ilə qədər (3 il daxilr)

% 14

% 10

 
TCMB, lirə və Valyuta likvidliyinin idarə edilməsinə dair tədbirlərini də açıqlayıb.
 
TCMB açıqlamasında bankların 50 milyard dollar səviyyəsində mövcud LİMİTLƏRİNİN lazım olaarsa artırılacağını qeyd edib.
 
Mərkəzi Bankın qərarından sonra Dollar/TL məzənnəsi 7 səviyyəsinin üzərindən 6.60 səviyyələrinədək düşüb. Təsir qısamüddətli olub. Yenidən məzənnədə yüksəlmə müşahidə olur. 
 
Məcburi ehtiyat norması (Türkcə "Zorunlu karşılık"), əmanət qəbul edən bankların bu əmanətlərə qarşılıq olaraq, mərkəz bankında saxlamaları lazım olan əmanətlərinin müəyyən faizidir.

Maliyyə sabitliyini dəstəkləmək və bazarların səmərəli fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlər görülmüşdür:


Türkiyənin maliyyə nazirindən - MƏZƏNNƏ AÇIQLAMASI

I. Türk Likvidliyin İdarə Edilməsi:

1) Mərkəzi Bank gündüz və gecə ərzində hazır müəssisələr çərçivəsində bankların lazım olan bütün likvidliyini təmin edəcəkdir.

2) Türk lirası əməliyyatlarına qarşı alınan girovların diskont dərəcələri onların növləri və ödəmə müddətlərinə uyğun olaraq yenilənir və bankın girov idarə olunmasında rahatlıq təmin edir. Bu tənzimləmə ilə bankların mövcud sərbəst zəmanətlərinin diskontlaşdırılmış dəyəri təxminən 3,8 milyard TL artacaq.

3) Türk lirası əməliyyatları üçün istifadə edə bilən əmanət xarici valyuta depozit limitləri 7,2 milyard Avrodan 20 milyard Avroya qədər artırılmışdır.

4) Əsas maliyyə aləti olan 1 həftəlik repo tenderinə əlavə olaraq, 2018 İllik Pul və Valyuta Siyasəti Mətnində göstərildiyi kimi 91 günədək müddətli repo və ya anbar satışı tenderini ənənəvi üsulla aça bilər.

5) Bank sisteminin maliyyələşdirilməsi ehtiyacı yüksək olduğu dövrlərdə müxtəlif dövrlərdə birdən artıq repo auksionu yaradıla bilər, bu tarixlər 6 ilə 10 gün arasındadır.

6) Bankların girov idarəçiliyində çevikliyini təmin etmək məqsədilə 1 həftəlik repo tenderində qalib gələn təkliflərin bir hissəsi və ya hamısı bankların tələb etdiyi təqdirdə Repo əməliyyatının yerinə eyni faiz dərəcəsi və ödəmə müddəti ilə Banklararası Pul bazarında bağlanılmasına icazə veriləcəkdir.

II.Yakıt likvidliyinin idarə edilməsi:
1) Banklar, bir həftə müddətinə əlavə olaraq, bir ay müddətinə valyuta depozitlərindən istifadə edə biləcəklər.

2) Mərkəzi Bank xarici valyuta bazarında vasitəçilik fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Bu çərçivədə, valyuta mübadilə bazarında Bankın Mərkəzi Bankı vasitəsi ilə bir-biri ilə valyuta mübadiləsi və effektiv bazarlara dair Təlimatın müddəaları ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq borc ala biləcəkdir.

3) Bankların valyuta məzənnələri almaq üçün istifadə edə biləcəyi təxminən 50 milyard ABŞ dolları olan mövcud məhdudiyyətlər lazım gəldikdə və istifadə baxımından yaxşılaşdırıla bilər.

 

Digər xəbərlər

Banner