Tenderlər

"Azərxalça" xammal alır - TENDER ELANI

"Azərxalça" xammal alır - TENDER ELANI | FED.az
10:30 9 Okt 2019

Təşkilatın adı: Azərbaycan Respublikası "Azərxalça" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Təşkilat VOEN: 1503323631

Təşkilatın ünvanı: Bakı ş. Nərimanov r-nu, Şəmsi Rəhimov küç.2. AZ1110.

Tender predmeti: Xalçalar üçün xammal materialın satın alınması

Tenderin adi: Xalçalar üçün xammal materialın satın alınması

Başlıq

Açıqlama

Miqdar

 

arğac/Kücü/Dəhnə/Əriş/

yundan və pambıqdan təbii iplər

7100

kg

 

ÜSL kod (kateqoriya) - 19410000-3 Təbii toxuma lifləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı 09.10.2019 11:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı 30.10.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı 07.11.2019 11:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı 08.11.2019 12:00

 

Lotda iştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ58HAJCHCRAZN10000077050001

VÖEN: 2000296061

Bank: XALQ Bankı ASC-nin Baş filialı

Kodu: 501026

M/H: AZ24NABZ01350100000000067944

S.W.İ.F.T: HAJCAZ22

Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ: Bakı şəhəri Səmsi rəhimov 2

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ 60 gün

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ mal catdırılandan sonra 15 gün ərzində odəniş olacaq

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

 

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış (Zəruridir)

Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti (Zəruridir)

Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı (Zəruridir)

Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması (Zəruridir)

Nizamnamə (Zəruridir)

Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə (vacibdir)

Rekvizitlər (mütləqdir)

 

İxtisas göstəriciləri:

İxtisas göstəricisinə görə

ən azı iplərdən minimum anlayışı olmalı

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

 

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

 

Qısa müddətdə çatdırılma 20 (30 gunə qədər 20 bal/60 gunə kimi 5 bal)

Maliyyə dövriyyəsinə görə 5 (200min kimibal/200m-3mln kimi 3 bal/3 mln dan yuxarı 5 bal)

Təcrübəyə görə 5 (1 ilə kimi 1 bal/2-5 il 3 bal/6-10 il 5 bal)

Qiymət təklifi 70 bal (100 % təbii yun və Pambıqdan hazırlanmış və təbii boyanmış iplər)

 

Tender təklifinin təminatı - 1%

Təklifin qüvvədə olan müddəti - 30 gün

Müqavilənin təminatı - 5 faiz

 

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

 

Tender təklifi:

30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti

Təklifin təminatı:

60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

 

Asim İbadov

Təsərrüfat şəbəsinin rəisi

təsə[email protected]

0502787929

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

• məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;

• məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür;

• satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır;

• Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.

Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.

Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır

Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.

Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.

Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.

Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.

Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 09.10.2019 11:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz

Digər xəbərlər